Polski (PL)English (UK)

Fundusz Wieczysty im. Pawła Kryszczyszyna

Rozwój zainteresowań, pomoc w edukacji i rozwoju naukowym, wsparcie finansowe dla uczniów i studentów oraz rodzin pracowników firmy znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej to najważniejsze cele Funduszu Wieczystego im. Pawła Kryszczyszyna. Wszyscy pracownicy firmy Microsoft oraz ich rodziny, a także dzieci zgłoszone przez pracowników mogą ubiegać się o wsparcie ze środków funduszu.

Od 2010 r. z Funduszu Wieczystego im. Pawła Kryszczyszyna zostało wypłacone wsparcie na łączną kwotę 63 500,00 zł.

Dotychczas ze wsparcia ze środków Funduszu skorzystali m.in.:
Tymon Czernek – młody mistrz szachowy, który dzięki stypendium ze środków Funduszu może rozwijać swoje umiejętności . Wsparcie pozwoliło mu na dostęp do programów komputerowych, literatury oraz indywidualne zajęcia szachowe oraz – przede wszystkim na wyjazdy na turnieje szachowe.
Nina Fedorow - Nina urodziła się w 2005 r. W szóstym tygodniu życia pojawiły się napady padaczkowe, które spowodowały kilkumiesięczne pobyty w szpitalu. Do dziś Nina nie wstaje, nie mówi, często nie reaguje na obecność innych osób. Przyznane stypendium zostało przeznaczone na różne rodzaje rehabilitacji oraz pobudzanie rozwoju Niny.
Dzieci Anny Białobłockiej, pracowniczki firmy Microsoft, które po tragicznej śmierci ojca nagle znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji - przekazane wsparcie finansowe zostało przeznaczone na edukację przedszkolną, fizykoterapię i terapię logopedyczną dzieci.

Celami Funduszu są:
1) wsparcie utalentowanych uczniów i studentów z rodzin pracowników Microsoft Sp. z o.o. znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub wymagających wsparcia w ich rozwoju naukowym.
2) wsparcie utalentowanych uczniów i studentów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub wymagających wsparcia w ich rozwoju naukowym.
3) wsparcie pracowników lub byłych pracowników Microsoft sp. z o.o. oraz członków ich rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
W uzgodnieniu z firmą Microsoft szczególną pomocą został objęty syn zmarłego Pawła.

 Jak ubiegać się o wsparcie z Funduszu Wieczystego im. Pawła Kryszczyszyna?
Każda młoda osoba nominowana przez Microsoft Sp. z o.o. oraz każdy pracownik i były pracownik firmy oraz jego rodzina mogą uzyskać z Funduszu wsparcie, którego potrzebują.

W tym celu potrzebne jest złożenie do Microsoft Sp. z o.o. wniosku o przyznanie wsparcia. Jeżeli kandydat uzyska nominację Microsoft Sp. z o.o., wniosek ten wraz z kartą nominacyjną przesyłany jest następnie do Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Wniosek rozpatrywany przez Komisję Stypendialną, w skład, której wchodzą:
Narcyz Adamus
Iwona Jeznach – Microsoft Sp. z o.o.
Anna Kryszczyszyn – siostra Pawła Kryszczyszyna
Henryk Kryszczyszyn – ojciec Pawła Kryszczyszyna
Paweł Łukasiak – Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
Radosław Skiba - Kancelaria Adwokacka

 Działalność Funduszu Wieczystego w pełni odpowiada wartościom i pasjom Pawła, o których opowiedzieli Jego najbliżsi:

Paweł był wielkim entuzjastą – wielkim entuzjastą życia. Jego tragiczna i przedwczesna śmierć w wieku lat 37 jest dla nas wszystkich niepojęta. Paweł żył z pasją i realizując się w swoich pasjach nagle odszedł. Z pasją podchodził do pracy zawodowej ciągle goniąc za nowościami świata, z pasją podchodził do życia prywatnego; pasją zarażał swoje otoczenie. Miał to po prostu w sobie. Tę pasję poznawania świata i cieszenia się życiem chciał przekazać swojemu ukochanemu synowi Michałowi. Chciał pokazać mu wszystko i wszędzie, nauczyć współczesnego świata, zachęcając do aktywności w różnych sferach życia: w sporcie, podróżach, nauce. Sam był dla niego wspaniałym wzorem. Chciał cieszyć się z tego, jak jego syn wchodzi w dorosłe życie pasjonując się nim i odkrywając codziennie coś nowego i ciekawego. Rozwój młodego człowieka jest pełniejszy i szybszy, jeśli towarzyszą mu różnorodne doświadczenia. Z taką dewizą Paweł wychowywał swojego syna i z pewnością chciałby, aby wielu rówieśników Michała miało takie same szanse.

Rodzina Pawła

Wierzymy, że stypendium przyznawane w ramach Funduszu pozwoli spełniać marzenia i umożliwi wszechstronny rozwój młodych ludzi. 

Do pobrania:

Regulamin Funduszu Wieczystego im. Pawła Kryszczyszyna

Raport z działalności 2013

Raport z działalności 2012

 

Wszystkie osoby i organizacje, którym bliska jest idea funduszu zapraszamy do jego wsparcia. Można to zrobić w następujący sposób:

1. Darowizna online

Wybierz wysokość darowizny

2.    Przekazać darowiznę na konto bankowe Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa
89 1560 0013 2000 1706 4021 0901
Getin Noble Bank Spółka Akcyjna
wpisując w tytule
„darowizna na cele statutowe - Fundusz Wieczysty im. Pawła Kryszczyszyna”.

3.    W czasie rozliczeń podatkowych przekazać 1% podatku na stypendia im. Pawła Kryszczyszyna. 100% przekazanych środków zostanie wykorzystanych na pomoc dla uzdolnionych uczniów i studentów, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub wymagających wsparcia w ich rozwoju naukowym.

Wystarczy w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT 36L, PIT-37, PIT-38) :
a) podać KRS  Fundacji Dobra Sieć tj. KRS 0000329778
b) podać wysokość wnioskowanej wpłaty (nie wyższej niż 1% podatku należnego)
c) w rubryce  CEL SZCZEGÓŁOWY należy wpisać  stypendia im. Pawła Kryszczyszyna

4. Wesprzeć promocję funduszu i jego celów, np. poprzez umieszczenie informacji na swojej stronie.


Jesteśmy otwarci również na inne formy współpracy, w razie pytań zapraszamy do kontaktu z Akademią Rozwoju Filantropii pod numerem telefonu 22 622 01 22, wew. 27 lub adresem e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

The most important objectives of the Fund are support in education and educational development of students as well as financial assistance for employees’ families who are in difficult life conditions. All employees of the Microsoft Poland company as well as their families and children nominated by the employees may apply for a financial assistance from the Fund.

Since 2010 financial support for the total amount of 63 500 PLN was awarded from the Paweł Kryszczyszyn Memorial Fund.

Until now support was granted to the following children:
Tymon Czernek – a young chess master who can develop and master up his talents owing to the scholarship received from the Fund. Financial assistance allowed him to get access to computer programs, literature and chess tutoring and, first of all, to participate in chess tournaments.
Nina Fedorow - born in 2005, for eight years has been suffering from refractory epilepsy. As a result Nina has spent several months in hospitals. Nina is not able to speak, she often doesn’t react to the presence of other people around. She remains under special neurological treatment and intensive rehabilitation. The grant received from the fund has been spent for Nina’s rehabilitation and stimulation of her further growth and advancement.
Anna Białobłocka’s children, (Microsoft Poland employee’s children) who have been in a very difficult situation after the tragic death of their father. The financial support received from the Fund enabled them pre-school education as well as physical and speech therapy.

 

HOW TO SUPPORT THE FUND?

  • Support the Fund through donation given to the bank account of The Academy for the Development of Philanthropy in Poland.

89 1560 0013 2000 1706 4021 0901
Getin Noble Bank SA,
Kod BIC (SWIFT): GBGCPLPK
with a note: “Gift for statutory purposes - Paweł Kryszczyszyn Memorial Fund”

  • Give 1% of your Polish tax to the Paweł Kryszczyszyn scholarship program. In order to do this  please fill in the PIT (2014 TAX report in Poland) and write in the sections specified the following text:

1. In “Numer KRS” write: KRS 0000329778
2. In “Wnioskowana kwota”- write XX zł YY gr (not higer than the amount of the 1% tax calculated from the PIT report)
3. In “Cel szczegółowy” write stypendia im. Pawła Kryszczyszyna

 

HOW TO APPLY FOR SUPPORT?
Every young individual nominated by Microsoft Poland as well as every employee and former employee may receive the support they need.
It is obligatory to submit an application to Microsoft Poland. If an applicant obtains the nomination of Microsoft Poland, his/her application form is forwarded to The Academy for the Development of Philanthropy in Poland. The applications are examined and selected by the Scholarship Committee.

HOW TO SUPPORT THE FUND?