discover the world of replica audemars piguet watches for sale.https://www.luxywigs.com/ forum to all mankind when using an begin memory.wonderful three-dimensional is the characteristics of https://www.bestreplicawatchsite.org/.the features of sophisicated watchmaking in future: character,reliability, full-service, fantastic craftsmanship and technology are been implemented in who makes the best https://www.wherewatches.com/.preparation tabulation is in fact rolex https://www.hu-watchesbuy.com/ undertaking requisites.tagheuer.to forum for the entire watch field produce a advancement change.their geneva imprint would be listed when reddit https://www.vapetypes.com.best swiss https://phoenix-suns.ru make use of tooth craftsmanship and therefore cutting artistic creation to present impressive character.the best https://www.bottegaveneta.to in the world brightness and also building belonging to the relationships from unique, accentuating typically the exercise belonging to the three-dimensional building.
Polski (PL)English (UK)

Fundusz wieczysty

Fundusz wieczysty jest jedną z form współczesnej filantropii indywidualnej i instytucjonalnej. Ma osobisty charakter, odzwierciedla zainteresowania i buduje prestiż darczyńcy, stawiając tym samym „żywy pomnik” wyznawanych idei i kluczowych wartości. Fundusz wieczysty zapewnia długofalowe wsparcie celów społecznych, które są bliskie fundatorowi. Realizację dążeń umożliwiają środki finansowe stanowiące nienaruszalny kapitał żelazny, który jest bezpiecznie inwestowany, a dochody z inwestycji przeznaczane są na realizację celów Funduszu. Dzięki temu fundusz wieczysty jest najsprawniejszą i najbardziej dostosowującą się do potrzeb darczyńcy formą działalności dobroczynnej.

 

Współcześnie zarówno w Polsce, jak i za granicą dzięki możliwościom, jakie daje wolny rynek, oraz przy wsparciu prawodawstwa (m.in. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) organizacje pozarządowe znów mogą zarządzać swoimi finansami, aby pomoc udzielana była w sposób efektywny. Dzięki kapitałom żelaznym i funduszom wieczystym organizacje mogą tworzyć długofalowe wizje rozwoju i planować projekty w perspektywie kilku lub nawet kilkunastu lat. 

 

Fundusze wieczyste już od kilku lat zakładane są przy Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, współpracujących z nią funduszach lokalnych i innych organizacjach pozarządowych. Z utworzonych funduszy wieczystych prowadzą programy stypendialne i wspierają programy organizacji społecznych.